OPPDATERT: Tittel og tekst er oppdatert med at den fornybare energien utgjorde ca. 0,15 prosent, ikke 1,1 prosent, av Equinors energiproduksjon i fjerde kvartal 2021.

Equinor la i dag frem resultatene fra fjerde kvartal i fjor, og det var et rekordresultat takket være høy oljepris og skyhøy gasspris.

Det sørget for at Equinor kunne levere et driftsoverskudd på hele 15 milliarder dollar for fjerde kvartal alene. Det tilsvarer 132 milliarder kroner med dagens dollarkurs.

Fjerde kvartal var eksepsjonelt bra, men det ble også gode inntekter for året som helhet, og det merker staten godt på skatteinntektene.

– Vi vil betale 177 milliarder kroner i skatt fra norsk sokkel. Det utgjør 485 millioner kroner i skatt hver eneste dag gjennom hele året, og utbyttet til staten kommer i tillegg, sier Equinor-sjef Anders Opedal.

Han legger til at dette er skatteinntekter staten får - selv om oljebransjen har fått et midlertidig kunstig godt skatteregime som følge av koronanedstengningen i 2020.

– Hvis vi ikke hadde hatt skattepakken, hadde vi betalt 17 milliarder i år, men disse 17 milliardene skal vi betale tilbake senere, sier Opedal.

Fornybar kraftproduksjon økte ti prosent

Equinor endret navn fra Statoil for å markere en tydelig overgang fra å være et oljeselskap til å bli et bredt energiselskap. Det er da også den fornybare satsingen som vanligvis fremheves og som får mest oppmerksomhet, selv om den er betydelig mindre enn den fossile energiproduksjonen.

– Vi økte produksjonen med ti prosent med gode vindforhold på havvindanleggene og solenergi fra Argentina, sier Opedal.

Dermed økte kraftproduksjonen fra 480 TWh i fjerde kvartal 2020 til 526 GWh i fjerde kvartal i fjor.

Det er en liten økning, som kunne vært litt høyere hvis det ikke var for at Equinor har som strategi å selge seg ned i havvindparkene når prosjektene er modnet frem.

– Vi fortsetter å investere i lønnsomme prosjekter som støtter opp under energiomstillingen. I dette kvartalet tok vi endelig investeringsbeslutning for Dogger Bank C, tredje fase av verdens største havvindpark, og kunngjorde salg av en ti prosent eierandel i prosjektet, sier Opedal.

Denne formen for forretningsutvikling kalles «farm down», og er en vesentlig årsak til at det er mulig å tjene gode penger på havvind. I hele 2021 bokførte Equinor slike kapitalgevinster på 1,4 milliarder dollar fra fornybar energi. Det tilsvarer tilsvarer 12,3 milliarder kroner, og er langt mer enn verdien av strømmen som ble produsert.

O,15 prosent fornybar energiproduksjon

Sammenlignet med olje- og gassproduksjonen er den fornybare kraftproduksjonen også veldig lav.

For mens Equinor produserte litt over 0,5 TWh med fornybar strøm gjennom hele kvartalet, produserte de omtrent 3,7 TWh fossil energi - hver eneste dag. Av dette utgjorde gassen omtrent 1,9 TWh og oljen ca. 1,8 TWh. Til sammen blir det omtrent 340,4 TWh fossil energi i løpet av kvartalet. Det viser en utregning Europower har gjort - basert på produksjonstallene Equinor oppgir, omregnet med oljekalkulatoren til Oljedirektoratet.

Det betyr at den fornybare energien utgjorde ca. 0,15 prosent av Equinors totale energiproduksjon, mens den fossile fortsatt utgjør 99,85 prosent.

Når Europower spør Opedal om når vi kan forvente at den fornybare energiproduksjonen kommer opp på et nivå som betyr noe, får vi høre at det er på gang.

– Nå er vi midt inne i investeringene på fornybar og du vil nok ikke se nevneverdig stor økning i produsert kraft før Doggerbank kommer i drift. Da vil du se at den produserte kraften øker ganske mye, sier Opdal til Europower.

Havvindparken Doggerbank forventes å være oppe og gå i 2024.

– Her hjemme er Hywind tampen klar for produksjon senere i år, sier Opedal.

Equinors installerte egenkapasitet utgjør nå 0,7 GW, og de har som mål om mellom 12-16 GW innen 2030. Foreløpig har de samlet sett 11 GW installert kapasitet under produksjon eller planlegging.

– Den produserte fornybar kraften skal økes 30 ganger frem til 2030. Akkurat nå er vi inne i investeringsfasen, sier Opdal.