Norge og verden må utvikle store mengder ny, grønn kraft i kjølvannet av klimamålene. Det må investeres enorme summer.

Kraftbransjen spiller en nøkkelrolle for å få dette på plass. Spørsmålet er om selskapene klarer å skaffe nok kapital for å gjøre de investeringene som trengs.