Inntektene i selskapet har økt fra 1,2 til nesten 2,8 milliarder kroner fra de første seks månedene til i år, viser halvtårsregnskapet som ble lagt fram tirsdag formiddag.

Driftsresultatet er på 1,8 milliarer kroner – selskapet brukte altså én krone for å tjene tre, med en margin må 66 prosent.

En viktig forklaring er naturligvis de høye strømprisene i NO2. Haugaland Kraft fikk 167 øre/kWh for kraften selskapet solgte, mot 51 øre/kWh for ett år siden.

I tillegg økte kraftproduksjonen i konsernet med knapt 7 prosent, til 1135 GWh.