Inntoget av grønne aksjer fortsetter på børsen. Mandag morgen var det Ocean Suns tur til å svinge med bjellen.

Men det var ikke den beste dagen. De fleste grønne aksjer faller mandag, og det samme gjør hovedindeksen, som falt med knappe 3,1 prosent. Ocean Sun verdien falt 135 millioner kroner i verdi på sin første børsdag - fra 810 millioner til knapt 675 millioner kroner.

Gründer og sjef Børge Bjørneklett gleder seg likevel over at selskapet, som foreløpig bare har ni ansatte, nå får muskler til å vokse.

– Det er spennende å endelig få selskapet på børs. Det gjør at venner, kjente og andre teknologiinteresserte kan kjøpe aksjer, sier Bjørneklett, som selv har en eierandel på rundt 25 prosent i forbindelse med noteringen på Merkur Market.

Bred bakgrunn

Ocean Sun er på mange måter et resultat av Bjørnekletts ulike erfaringer fra yrkeslivet. Han er ingeniør med en doktorgrad i materialteknologi, og jobbet mange år med bildeler hos Norsk Hydro før han i 2008 begynte i solcelleprodusenten REC Solar.

– Jeg var teknologileder i REC og var med på å bygge opp en fabrikk i Singapore til 13 milliarder kroner.

Men da selskapet ble lagt ned i Norge begynte han å jobbe for Aker Solutions, hvor det var mye fokus på det maritime, blant annet flytere og boresystemer.

Erfaringene med solceller, materialer og det maritime gjorde at han fikk ideen til å utvikle et flytende solcelle-anlegg.

Testet ideen i eget svømmebasseng

Ideen ble blant annet testet med REC-paneler i svømmebassenget i egen hage.

– Det begynte litt som en lek, men jeg skjønte fort at dette kunne bli noe.

I 2016 da oljeprisen falt drastisk tok han spranget og startet selskapet Ocean Sun.

– Jeg var nok litt heldig og forut for min tid. Solkraft er den energiformen som er billigst å bygge ut og det bygges mye veldig raskt. Men jeg tenkte at det i fremtiden kunne bli plassproblemer på land. Det er for eksempel ikke populært å hugge ned skogen eller plassere solparker på landbruksområder. Da kan det være et alternativ å ha solceller på vannet, sier han.

Han påpeker at det ikke minst er aktuelt i tett befolkede land hvor det er lite tilgang på landarealer til solkraft

Ocean Sun har også tatt i bruk standarder og erfaringer fra norske oppdrettsanlegg og tilpasset dette til de flytende solcelleanleggene.

– Effektiv og robust

Men det finnes konkurrerende selskaper, ikke minst i Kina.

– Ulempen med konkurrentenes teknologi er blant annet at den er designet slik at de krever mer plass enn vårt anlegg. Dessuten tåler de ikke store bølger og sterk vind. Vår teknologi er robust og effektiv og testet langs norskekysten, sier Bjørneklett og påpeker at dette er grunnen til at Ocean Suns teknologi er valgt i flere testanlegg.

Selskapet har bygget et anlegg for SN Power, nå oppkjøpt av Scatec, i tyfonbeltet på Filippinene.

– Anlegget fungerer veldig fint og viser at kombinasjonen vann og sol skaper en sterk synergi, sier Bjørneklett.

Byråkrati forsinker igangsetting

I fjor signerte selskapet sammen med Statkraft også en avtale om flytende solenergi i Albania. Dette har foreløpig ikke sett dagens lys grunnet lokalt byråkrati med ulike typer godkjennelser og det hele. Men han har tro på at alt vil komme i orden i nær fremtid.

Bjørneklett trekker også frem et prosjekt med koreanske EN Technology.

– Vi har tegnet en teknologilisensavtale og spiller rolle som arkitekten som hjelper dem å bygge anlegget. Vi får da en royalty-fee på rundt 50000 dollar per MW og det dreier seg om omtrent 500 MW. Det kan med andre ord bli betydelige inntekter.

Men også her er det diverse godkjenninger og regelverk som må behandles av myndigheter på ulike nivåer, noe som tar tid.

– Vi håper at vi kan komme i gang her neste år. Vi håper også at vi kan komme i gang med prosjekter sammen med Scatec/SN Power der de er lokalisert - i land i Asia, Afrika og Sør-Amerika, sier Bjørneklett som forteller at de ni ansatte har sin fulle hyre med å håndtere den sterkt økende interessen.

Tror på overskudd neste år

Dette er også bakgrunnen for at selskapet går på børs nå. Det trengs tilførsel av kapital for å kunne vokse raskt, utvide organisasjonen og håndtere etterspørselen.

Det var derfor en fornøyd Bjørneklett som svingte med bjellen mandag.

– Vi har tro på at vi skal kunne levere overskudd allerede neste år, men det henger mye på når vi får alle godkjenninger hos koreanske myndigheter. Men det er en kjent sak at slike infrastrukturprosjekter kan trekke ut i tid så vi er forberedt på alt, sier han.

Det har i år vært en enorm tilvekst av grønne selskaper på børs, og flere av dem har hatt en sterk vekst i aksjekursen. Men mandag var Oslo Børs ned, og også Ocean Sun falt fra start.

– Du er ikke redd for at den grønne bølgen vil bli som en dotcom-bølge som sprekker?

– Det blir for generaliserende. De grønne selskapene driver med vidt forskjellige ting. Nesten alle analytikere trekker frem solenergi som de facto den billigste energiformen de fleste stedene i verden. Og det er temmelig opplagt at det kommer for fullt fremover og at det blir plassproblemer på land. Jeg mener vi har den beste teknologien i verden for flytende solenergi.

– Hvis dere har den beste teknologien, er du ikke redd for at den blir stjålet?

– Ja, det er selvfølgelig noe vi frykter. Derfor bruker vi store ressurser på patentering og har hyret inn noen av de beste patentadvokatene i verden. Vi går bredt ut over hele verden. Blant annet har vi fått godkjent patent i USA og flere andre land.