– Alternus har hatt sitt sterkeste finanskvartal noensinne. Dette reflekterer en vellykket gjennomføring av forretningsmodellen vår og viser de betydelige stordriftsfordelene som oppnås når vi fortsetter å øke den operasjonelle kapasiteten. Vår kontraktsreserve og pipeline er nå over 2 GW til sammen, sier Vincent Browne, styreformann og sjef i Alternus i en børsmelding.

Omsetningen ble på 7,1 millioner dollar (rundt 71 millioner kroner), mens driftsresultatet havnet på 3,3 (knapt 33 millioner kroner). I samme periode i fjor var omsetningen rundt 20 millioner kroner og med minusresultat.

Mål om solparker til 3,5 GW

Alternus startet i 2016 med å drifte to solparker. Nå eier og driver selskapet 24 solparker i Polen, Romania, Italia, Nederland og Tyskland.

Selskapet, som har uttalt at det ønsker å bli det det neste Scatec, har en ambisiøs vekststrategi. Den går ut på å kjøpe flere mellomstore solparker.

Selskapet skriver i meldingen at målet er å nå en kapasitet på 3,5 GW ved utgangen av dette tiåret.

Bor i Irland, på børs i Oslo

Hovedkvarteret er i Irland, men i slutten av juni i år ble selskapet notert på Oslo Børs, på Euronext Growth.

Alternus har hovedkontor i Irland, men har flere norske eiere. Da det ble gjennomført en kapitalutvidelse i desember i fjor hvor flere norske investorer tegnet seg for aksjer, blant annet KLP. Det ble da hentet inn 290 millioner kroner i ny egenkapital og 1,2 mrd i obligasjonsfinansiering.

Som mange andre fornybarselskaper har aksjekursen falt kraftig gjennom sommeren, men er litt opp mandag i kjølvannet av børsmeldingen. Selskapet er i øyeblikket verdsatt til 813 millioner kroner.

Brokete fortid

Styreleder og toppsjef Browne i Alternus har en lang og brokete fartstid innen telekommunikasjon.

Blant annet havnet Flint, et USA-basert selskap han var sjef for, i økonomiske problemer og skal i 2012 ha misligholdt en gjeld på ni millioner dollar, ifølge E24.

Han skal også ha blitt trukket for retten, noe han selv opplyser at han ikke er kjent med. Browne skal ha vært involvert i totalt elleve selskaper som i dag er oppløst.

Alternus Energy

Resultater i 3. kvartal i millioner EURO 2021 2020
Omsetning 7,1 2
Driftsresultat 3,3 – 1,2
Resultat før skatt 0,3 – 2,5