I forbindelse med at Equinor i dag arrangerer sin årlige kapitalmarkedsdag for investorene, legger Equinor frem sin nye strategi. I en pressemelding fremhever Equinor at de satser på en raskere omstilling for å redusere karbonintensiteten med 40 prosent innen 2035, og at investeringene innen fornybar energi og lavkarbonløsninger vil utgjøre over 50 prosent innen 2030.

– Vår strategi er å akselerere omstillingen av Equinor, samtidig som vi styrker vår kontantstrøm og avkastning. Vi forbedrer vår olje- og gassportefølje for å levere enda sterkere kontantstrøm og avkastning med lavere utslipp fra produksjonen, og vi forventer betydelig og lønnsom vekst innen fornybar energi og lavkarbonløsninger. Dette er en strategi for å skape verdi som en leder i det grønne skiftet, sier konsernsjef Anders Opedal.

Equinor er fortsatt først og fremst et olje- og gasselskap, men ser på seg selv som et helhetlig bredt energiselskap. De har som ambisjon å være klimanøytrale innen 2050. For å klare det har de nå satt seg delmål om å redusere sin netto karbonintensitet med 20 prosent innen 2030 og 40 prosent innen 2035.

– Dette er en forretningsstrategi for å sikre langsiktig konkurranseevne i en periode med dyptgående endringer i energisystemene, på vei mot et klimanøytralt samfunn. Vi vil fremover kutte utslippene ytterligere, og på lengre sikt venter Equinor å produsere mindre olje og gass enn i dag som følge av redusert etterspørsel. En betydelig vekst innen fornybar energi og lavkarbonløsninger vil gi raskere endring fram mot 2030 og 2035, sier Opedal.

Det betyr på ingen måte at Equinor slutter å investere i olje og gass, og det er fortsatt den fossile energien som står for inntektene som gjør det mulig å fortløpende betale store utbytter til staten og de andre aksjonærene.

Equinor opplyser at de nye prosjektene de har som kommer i produksjon fra og med nå og frem til 2030 har en gjennomsnittlig balansepris på 30 dollar fatet. Da har de en tilbakebetalingstid på 2,5 år. Til sammenligning står oljeprisen nå i 73 dollar fatet, og det betyr at prosjektene er mange ganger så lønnsomme.

På norsk sokkel forventer Equinor å levere en gjennomsnittlig fri kontantstrøm på 4,5 milliarder kroner i året hvert år frem til 2030. Med dagens dollarkurs tilsvarer det ca. 37,5 milliarder kroner hvert år. Av det betaler de 78 prosent i skatt til Norge.

I år og de kommende frem årene frem til 2026 forventer Equinor å investere 23 milliarder dollar, eller ca. 193 milliarder kroner, i fornybar energi. De forventer å nå en installert kapasitet på mellom 12 og 16 gigawatt innen 2030. Til sammenligning har Norge totalt 33 gigawatt vannkraft og 4 gigawatt vindkraft i dag.