Helgeland Kraft er etablert i NO4, der det fortsatt er ledig kapasitet i området mot Trøndelag. Det vil ikke vare lenge, ifølge konsernsjef Eivind Mikalsen.

– NO4 er et gunstig område for etablering.