Å Energi presenterte fredag morgen sitt resultat for første kvartal.

Det viser et regnskapsført overskudd på 4,5 milliarder kroner. Mye av dette skyldes hvordan sikringskontrakter føres. Siden prisene er lavere enn sist selskapet rapporterte, har disse kontraktene nå gitt en ekstra inntekt i regnskapet.

Derfor presenterer selskapet selv et underliggende resultat, som skal være mer sammenliknbart over tid.

Også disse tallene er gode. Justert driftsresultat er på 2,6 milliarder kroner, noe som er 100 millioner kroner bedre enn for ett år siden.