KLP (Kommunal Landspensjonkasse) er med sin forvaltningskapital på 900 milliarder kroner blant de virkelige store finansaktørene i Norge. KLP er også blant de aller største offentlige investeringsfondene for vannkraft. Konsernstrategien er å øke investeringene med seks milliarder kroner årlig i klimavennlig investeringer.

En stor del av disse pengene var tiltenkt investeringer i Norge.

– Som en del av KLPs konsernstrategi om å øke investeringene med seks milliarder kroner årlig i klimavennlig investeringer er vi interessert i å investere i fornybar energi i Norge, sier Aage E.