På LinkedIn har kommunikasjonstopp Torbjørn Steen i Statkraft delt at kommunikasjonsavdelingen ser etter flere hoder for å nå ut til folk. Nylig lyste de ut en stilling som SoMe-ansvarlig, fordi Lena Katarina Haugland går over i en annen stilling internt.