På LinkedIn har kommunikasjonstopp Torbjørn Steen i Statkraft delt at kommunikasjonsavdelingen ser etter flere hoder for å nå ut til folk. Nylig lyste de ut en stilling som SoMe-ansvarlig, fordi Lena Katarina Haugland går over i en annen stilling internt.

– Til nå har Lena, som har hatt SoME-ansvaret til nå også hatt andre oppgaver knyttet til å støtte konsernledelsen, og fremover skal hun gjøre det på heltid.