Etter knappe tre år i stillingen som direktør for Samfunnsbedriftene Energi, har Cecilie Bjelland sagt opp jobben og vender snuten mot hjembyen Stavanger.

– Den korte versjonen er at kjærligheten trumfer. Jeg er så heldig at jeg har min store kjærlighet boende i Stavanger, og nå har vi pendlet fra hverandre i seks år. Og det er ikke bærekraftig, om vi kan bruke det ordet – og heller ikke ønskelig å gjøre over lenger tid, forteller Bjelland til Europower.

Likevel er det med et vist vemod hun forlater Samfunnsbedriftene.

– Samtidig forlater jeg Samfunnsbedriftene ned tungt hjerte. Det er en fantastisk organisasjon med skikkelig flinke folk som brenner for det samfunnsoppdraget som de forvalter, sier hun.

– Det ble bare knappe tre år i stillingen, hva tenker du om det?

– Jeg tenker at i et energiperspektiv er tre år knapt et komma. Fordi vi snakker jo om hundreårslinjer på energipolitikken. Samtidig kan man si at det å være engasjert og brenne for noe i tre år er også av betydning. Jeg har jo jobbet med eller i energibransjen i vid forstand i hele mitt yrkesaktive liv. Du kan trygt si at jeg tar med meg en del av disse perspektivene på ting jeg har lært i Samfunnnsbedriftene, videre.

– Håper jeg har vært en tydelig stemme

Når Europower spør hva hun har opplevd som viktigst å jobbe med de tre årene hun har stått i stillingen, trekker hun frem viktigheten av å være en tydelig stemme inn i samfunnsdebatten.

– Jeg håper at jeg har vært en tydelig stemme på vegne av mellomstore og mindre kraftselskap i hele landet. Og kraftbransjen står overfor mange utfordringer, og ofte snakker vi med samme stemme. Men noen ganger har vi et litt forskjellig ståsted. Og det trenger vi å få tydelig fram, sier hun.

Som eksempel nevner hun temaer som likere nettleie, ekstrakostnader for tap i nett og funksjonelt skille.

– Men alle har et felles mål, og det er noe av det som gjør det så kjekt å jobbe med kraftbransjen. For alle er klar over den viktige samfunnsrollen de har med å sikre stabil kraftforsyning, nok energi - og å innovere og utvikle bransjen til det beste for det norske samfunnet hele tiden.

Startet like før lockdown

Bjelland startet i jobben i Samfunnsbedriftene Energi i februar 2020. Like før hele Norge gikk i lockdown.

– Jeg må jo si at det var veldig spesielt å begynne da. Jeg var én måned i stillingen, så gikk vi i full lockdown. Det ble tydelig at vi kunne ikke miste kraftforsyningen. Og det å jobbe i energibransjen for å løse store og små utfordringer knyttet til corona. Det var meningsfullt og imponerende å se hvor løsningsorienterte bransjen var, sier Bjelland.

Hun trekker frem spesielt to ting som har vært viktig i de tre årene hun har hatt stillingen;

– Da jeg startet, sa KS bedrift – som det het den gangen - som omtrent den eneste organisasjonen i kraftbransjen – at vi anbefalte at myndighetene stoppet North Connect her og nå. Vi anbefalte at myndighetene stoppet opp og så på erfaringen fra de andre utenlandskablene, og det fikk vi en god del risting på hodet av fra andre organisasjoner som mente at her er det bare å ha maks utbygging og mest mulig kabler mot utlandet. Vi har vel lært i etterkant at i det minste burde vi kanskje kunne stille litt andre betingelser før vi etablerer den type kabler. Jeg tror at neste gang vi eventuelt skal forhandle frem en utenlandskabel, kommer norske myndigheter til å være veldig mye mer bevisst hvilke betingelser eventuelt ensidig kan stille om forsyningssikkerhet.

Den andre saken som har vært av særskilt betydning de årene hun har vært i jobben, er elektrifisering.

– Jeg har opplevd at vi siden inngangen til 2021 har vært en gledesbølge for alt man kunne finne på av arbeidsplasser knyttet til elektrifisering. Den grønne bølgen var stor. Så har vi vel gått på noen selverkjennelser, kanskje spesielt hos myndighetene - om at forbruk og produksjon ikke henger sammen. Noe må gjøres. Man må drive med forskuttert bygging av nett. Dette er store spørsmål og jeg mener det er veldig viktig at man har en sterk og tydelig stemme i hele kraftbransjen – og får identifisert og gjort noe. Ikke bare peke på det som et problem i utredninger, men komme med løsningsalternativer.

– Min etterfølger må elske energi

– Hva tenker du er viktig når man skal jakte på din etterfølger?

– Man skal alltid være veldig forsiktig med å komme med sånne anbefalinger.... Men jeg vil nok si at du må genuint virkelig elske energi, i alle former. Og det er kanskje noe av det som er fint, fordi alt henger sammen med alt på dette området. Det betyr at du kan komme fra mange forskjellige vinkler med forskjellig erfaring og bakgrunn, men du må være nysgjerrig og fremoverlent – også må du kunne skape løsninger.

I januar starter Bjelland i en ny jobb som skattejurist i sekretariatet for skatteklagenemda i Norge.

– For nå er du lei av energibransjen?

– Åh, jeg blir aldri lei av energibransjen! Men jeg har vært så heldig at jeg har fått lov til å jobbe med mange sider av energibransjen. Jeg startet å jobbe hos skattemyndighetene med skatt i starten av min karriere. Nå er sirkelen sluttet og jeg skal jobbe som skattejurist igjen. Der skal jeg selvsagt ha et ekstra øye til energibransjen. Så jeg kommer definitivt ikke til å slutte å bry meg om energibransjen.

Bjelland står i stillingen ut året, deretter blir fagsjef Asle Strand konstituert i stillingen frem til ny direktør er ansatt.