– Ren Røros er utledet fra ren energi og renewable energy, forteller administrerende direktør Arnt Sollie.

Han forteller videre at Ren Røros handler om bærekraft, fornybar energi og klimateknologi – og om å ta vare på og utvikle det beste ved Røros.

Han presiserer også i en pressemelding fredag ettermiddag at målet er at de gjennom en tydelig profilering av Ren Røros som varemerke for bærekraftige klimateknologiløsninger også skal tiltrekke seg samarbeidspartnere.

– I fellesskap kan vi skape flere norske arbeidsplasser som en del av det grønne skiftet, og bidra til å redde klimaet.