Etter nyttår var sammenslåingen av Energi Norge og Norwea formelt gjennomført og den nye organisasjonen gikk over til å hete Fornybar Norge. Samtidig har Åslaug Haga – som leder organisasjonen, foretatt noen endringer på ledernivå og ledergruppe.

Blant de større endringene som gjennomføres, er at det etableres en ny avdeling som heter «Analyse og samfunn».

– For å være premissleverandør og sette agenda i det offentlige ordskiftet, må vi hele tiden kunne levere nye fakta som viser utviklingen i energisektoren, verdiene og mulighetene våre medlemmer skaper, samt konsekvensene av politiske beslutninger, eller mangel på slike, sier Haga i en pressemelding.

I denne avdelingen vil også følgende posisjoner inngå; myndighetskontakt, bærekraft og en nyopprettet stilling innen sikkerhet og beredskap.

Oppgaven med å gjenoppbygge tilliten til bransjen og å sørge for at organisasjonen får økt synlighet, skal fremover rendyrkes i avdelingen for kommunikasjon og omdømme. Øverås forklarer dette slik;

– Strategisk omdømmebygging blir en del av oppdraget for å styrke tilliten til hele næringen. Det vil prege både måten vi snakker på i det daglige og hvilke historier vi forteller. Både politikere og resten av befolkningen må ha tillit til at vi gjør vårt beste for å levere den kraften samfunnet trenger, og at vi bygger ut så skånsomt som mulig i dialog med lokalsamfunnene, skriver han i en e-post til Europower.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Her er ledergruppen i Fornybar Norge (fra v): Ståle Borgersen, Ann-Christin Austang, Kristin H. Lind, Bård Standal, Åslaug Haga, Aslak Øverås, Toini Løvseth og Line Halsvik Qvale. Foto: Fornybar Norge

Blir noen flere ansatte

Av andre, organisatoriske endringer, samles Fornybar produksjon og marked i én avdeling og Kompetanse, forskning og arrangement samles i en ny avdeling.

– Med den nye organisasjonen står vi godt rustet til å innfri forventningene til våre medlemmer, og drive frem en utvikling innen fornybar energi som må gå mye raskere enn i dag, sier Haga i meldingen.

– Vil disse endringer få betydning for totalt antall ansatte i Fornybar Norge?

– I første omgang snakker vi om en forsiktig økning på noen årsverk, særlig innen analyse og samfunn, svarer Øverås til Europower.

Ledergruppen vil altså bestå av lederne av de ulike avdelingene (foruten Åslaug Haga); Toini Løvseth (produksjon, marked og omstilling), Kristin H. Lind (nett og kraftsystem), Ståle Borgersen (arbeidsliv, HMS og entreprenør), Bård Standal (analyse og samfunn), Ann-Christin Austang (kompetansetjenester), Line Halsvik Qvale (virksomhetsstyring) og Aslak Øverås (kommunikasjon og omdømme).

I lederkabalen inngår altså ikke tidligere Energi Norge-leder Knut Kroepelien. Til Europower forteller Aslak Øverås at Kroepelien har fått jobben som internasjonal direktør, med ansvar for Brussel-kontoret til Fornybar Norge - og også ansvar for internasjonalt samarbeid gjennom Nordenergi, Eurelectric og WindEurope.

I Fornybar Norge jobber det rundt 60 medarbeidere og organisasjonen har 360 medlemsbedrifter.