I Fagne er det utskiftinger på toppen. Direktør Magne Bratland går fra jobben som direktør i Fagne til å bli administrerende direktør i Sira-Kvina. Nå er det klart at det blir Ingrid Therese Tjøsvold som er Bratlands etterfølger.

– Jeg gleder meg virkelig! Det blir kjekt å komme hjem til familie og venner på Haugalandet, åpner Tjøsvold med. Hun er fra Karmøy.

Tjøsvold kommer fra en stilling som divisjonsdirektør med ansvar for divisjon Vekst i Norsk Gjenvinning. Hun forteller at å kunne fortsette å bidra til det grønne skiftet, var noe som tiltrakk henne med jobben i Fagne.

– Jeg tenker at Fagne har et viktig samfunnsoppdrag og er et selskap som har en viktig posisjon i det grønne skiftet. Jeg vet jo at Haugaland er et kraftkrevende område, så det er viktig å jobbe godt her. Det er også veldig mye spennende som skjer på Haugalandet og kommunene rundt har store prosjekter og ambisjoner om industriell vekst. Da må det tilrettelegges for fornybar energi til disse. Selv om en del av motivasjonen er at det er veldig bra å komme hjem, ville dette vært en spennende jobb uansett.

– Hva er de største utfordringene bransjen står overfor nå?

– Dette vet jeg ikke nok om, men blant annet å rigge strømnettet for den betydelige forbruksveksten som kommer de neste 20-30 årene og å legge til rette for en bærekraftig utvikling og elektrifisering er både utfordringer og spennende oppgaver.

Tjøsvold trekker i den forbindelse frem viktigheten av at kraftlinjen Blåfalli blir realisert.

– Den viktige linjen Blåfalli-linjen som nesten alle kommunene står samlet bak, vil være viktig for området og vil også være grunnleggende for havvind på Utsira Nord og at vi kan få en ny produksjonslinje på Karmøy, ny batterifabrikk og ikke minst sørge for videre vekst i industrien i Sunnhordland og Indre Hardanger. Dette er viktig for lokalsamfunnene og for videreutvikling av regionen.

– Hva blir annerledes i Fagne med deg ved roret?

– Det jeg håper at jeg kan ta med meg inn, er et engasjement, teambygging og lederskap. Jeg er særdeles opptatt av helse, miljø og sikkerhet og kvalitetssikring. Gjennom jobben i Norsk Gjenvinning har jeg sett industrielle løsninger på det grønne skiftet, så jeg håper jeg kan ta med meg noe derfra. Men jeg må først og fremst bli kjent med organisasjonen – og så skal vi sammen legge planer og gjøre endringer.

Tjøsvold er på plass i sin nye jobb i løpet av januar 2023.