I forbindelse med at administrerende direktør Kristin Lian forlater Eidsiva-konsernet og nettselskapet Elvia, har konsernet valgt å gjøre flere endringer i ledelsen av alle selskapets tre virksomhetsområder. I tillegg til ny toppsjef for nett, får også Bioenergi og Bredbånd nye ledere, heter det i en pressemelding fra selskapet.

Posisjonen som administrerende direktør for Elvia, blir det Trond Skjellerud som trer inn i. Han er i dag toppsjef for Eidsiva Bredbånd.

- Jeg er veldig fornøyd med at Trond Skjellerud har takket ja til rollen som administrerende direktør i nettselskapet. Skjellerud har bred ledererfaring, sterk og relevant kompetanse innenfor IT og infrastruktur, og kjenner nettselskapet godt gjennom sin rolle i konsernledelsen i Eidsiva siden 2014 og som tidligere styremedlem i Elvia, sier konsernsjef Øistein Andresen i Eidsiva i meldingen.

– Prosessen har gått veldig fort

Trond Skjellerud forteller til Europower at dette har vært en prosess som har gått veldig fort – bare i løpet av de siste dagene har det blitt klart at han bytter lederjobb internt i konsernet.

– Ja, prosessen har gått veldig fort. Inntil for noen dager siden var mitt fokus evigheten i den jobben jeg har i dag, sier han.

Skjellerud har vært i Eidsiva konsernet i 12 år, og i alle disse som administrerende direktør for Eidsiva Bredbånd.

– Jeg er faktisk den som har sittet lengst i konsernledelsen av de som sitter der nå. Jeg håper at jeg har etterlatt meg en oppfatning om at jeg har noen evner innenfor ledelse, kulturbygging og forretningsdrift og at det er noe av grunnen til at jeg får ivareta det viktige samfunnsoppdraget Elvia har, sier han til Europower.

Bedt om å beskrive noen av forskjellene mellom lederjobben i Eidsiva Bredbånd og Elvia, trekker han frem noen tydelige ulikheter.

– Begge selskapene er viktige leverandører av samfunnskritisk infrastruktur. Det er jo noen distinkte forskjeller, blant annet at den ene virksomheten opererer i en regulert sektor og den andre i en konkurranseutsatt sektor. I praksis er det imidlertid ikke så store forskjeller, sier han.

Skjellerud trekker også frem at det er en nokså stor forskjell i størrelse på de to selskapene; Elvia har rundt 850 ansatte, mens Eidsiva Bredbånd har rundt 150 ansatte.

– Det er også et faktum at Elvia har flere lokasjoner, så jeg må i større grad tenke hvordan man kan drive organisasjonsutvikling og kulturbygging på tvers av geografi.

Digital transformasjon

Både bredbånd- og nettselskapene står midt oppe i en digital transformasjon. Så dette er noe han må ha fokus på i den nye jobben – men som han også har jobbet mye med i Eidsiva Bredbånd.

– Både telekom og strømnettet står i en stor grad av endring mot digitale plattformer innen utbygging, vedlikehold og hvordan man benytter infrastruktur på en optimal måte. I all beskjedenhet tenker jeg at telekombransjen ligger langt fremme, så jeg håper at jeg kan dra veksel på noen av de erfaringene jeg har derfra. Samtidig har Elvia kommet langt på den digitale arenaen, så jeg skal jobbe videre med noe som er godt i gang, sier han.

– Hvilke utfordringer blir viktigst å ta tak i fremover for Elvia?

– Jeg har normalt sett operert ganske tett på folk, og det har jeg følt er en styrke. Jeg er ganske flink til å prate med folk, derfor blir min kanskje viktigste oppgave å jobbe med kulturbygging. Alle som jobber i et selskap søker et klart svar på hvorfor de er der, og jeg tror mange som jobber i norske selskaper ikke nødvendigvis er helt sikre på hva de skal svare på det spørsmålet. Jeg vet ikke om det er hovedutfordringen, men vil være et av mine hovedfokus, sier han. Og skynder seg å legge til;

– Det kan fort blir overfladisk hvis jeg før jeg har tiltrådt skal definere hva som er hovedutfordringene, så noe utover det, vil jeg vente med å svare på til jeg starter. Ellers er jo Elvia Norges største nettselskap med en sterk frontposisjon, så det er all grunn til å anta at ganske mye er på stell, avslutter Skjellerud.

Det blir Ola Børke som tar over som administrerende direktør i Eidsiva Bredbånd , mens Marit Storvik blir ny administrerende direktør i Eidsiva Bioenergi.