På Norweas årsmøte denne uken ble det vedtatt flere utskiftinger i styret for vindkraftorganisasjonen. Den siste perioden er det advokaten Peter Aall Simonsen fra Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig som har vært styreleder. Nå er det klart at det er Trønderenergis administrerende direktør Ståle Gjersvold som overtar stafettpinnen som styreleder.

Ut av styret forsvinner blant annet den tidligere SV-politikeren Heikki Eidsvoll Holmås.

«Takk for muligheten til å bidra til videreutviklingen av vindkraftnæringen på land og til havs. Vinterens strømpriskrise og Russlands invasjon av Ukraina har vist for allverden at det er nødvendig med en mye raskere utvikling av vindkraft både til havs og til lands. Sol og energieffektivisering er det som raskest kan levere strøm, men vind er det som kan levere de kraftvolumene som trengs for å elektrifisere Norge, kutte klimagassutslippene mot null og utvikle norsk næringsliv for fremtiden», skriver Holmås på sin LinkedIn-profil.

I tillegg til Gjersvold er det ytterligere fem nye styremedlemmer; Per Over Skorpen (Norsk Vind), Kristin Gjertsen (Magnora), Harald Dirdal (Njrodr), Geir Ove Karlsen (Aker Offshore Wind) og Emil Orderud (Akershus Energi).

Styremedlemmene Olav Rommetveit (Zephyr), Trine Ulla (Equinor), Johan Boström (Statkraft) og Gudmund Sydness fortsetter i styret.

Det er også to nye varamedlemmer til styret; 1. varamedlem Eva Larsen (Vestas) og 2. varamedlem Ben Bjørke (Siemens Gamesa).