Etter knappe fire år med Energi Norge som arbeidsgiver, flytter Birgitte Jourdan-Andersen på seg og går over til advokatfirmaet Schjødt. Hun har også mange års erfaring med å jobbe med energi i EØS-området fra Brüssel.

– Hvorfor forlater du Energi Norge?

– Det var helhetlig vurdering av det hele. Jeg har veldig lyst til å jobbe enda mer juridisk og bruke min kompetanse enda mer rettet mot jussen. Jeg er nok en av få nordmenn som har arbeidet med energi, politikk og regulering i 16 år på innsiden i Brüssel, men har alltid tenkt at jeg skulle tilbake til jussen. Aktører i Norge har begynt å få øynene opp for at EØS-ekspertise har blitt viktig. Frem til nå har dette blitt sett på som litt sært. Nå vil jeg gå mer praktisk til verks.

At det ble advokatfirmaet Schjødt, forklarer hun slik;

– Schjødt er et lean-in advokatfirma, har lang erfaring innen energisektoren som kan gi verdifull rådgivning til havs og på land og er også veldig profilert med taksonomi, og det kan jeg mye om. Jeg gleder meg til å utvikle det videre der, sier hun til Europower.

– Så dette er ikke et farvel til energibransjen?

– Nei, absolutt ikke! Jeg elsker jo den bransjen, og den blir bare mer og mer spennende. Bransjen er jo veldig i vinden, blant annet med havvind, og at man også forstår at man ikke bare kan være i sin egen leketøykasse. Vi må samarbeide med resten av Europa!, sier hun.

Jourdan-Andersen starter i sin nye jobb like over nyttår, og går da inn i fornybaravdelingen i advokatfirmaet.

Dette er den andre fra Energi Norges Brussel-team som slutter i løpet av kort tid. I oktober ble det kjent at Kristian Dahl Larsen, som i dag er EU-rådgiver i Energi Norge, går til Samfunnsbedriftene Energi fra nyttår.