BKK deles opp i to merkevarer. Nettselskapet skal fortsatt hete BKK, mens den øvrige delen av konsernet skifter navn til Eviny.

Bakgrunnen for navneskiftet er pålegget om merkevareskille mellom nettselskap og øvrig virksomhet.