I selskapet eSmart Systems rykker strategidirektør Henrik Bache opp til toppjobben som administrerende direktør. Bache tar over etter gründer Knut H. Johansen, som går inn som styremedlem i selskapet og skal også fokusere på finansiering og strategi.

Bache er utdannet ved Handelshøyskolen BI og har ti års erfaring fra finansbransjen. Han har jobbet i eSmart Systems i seks år, blant annet i Singapore og i Seattle i USA, Han har dessuten sittet vært en del av ledelsen i selskapet siden 2017. Til Europower sier Bache at han er veldig glad for den nye stillingen.

– Ja, definitivt. Det er en kjempespennende periode å ta over. Vi er rigget for en sterk vekst i tiden som kommer, sier han til Europower.

Selskapet eSmart Systems var et av de første selskapene i verden som utviklet systemer for inspeksjon av kraftlinjer basert på kunstig intelligens. I dag bruker et stort antall energiselskaper i USA og Europa programvareløsningen Grid Vision.

Internasjonal satsing

– Hva er de viktigste utfordringer som selskapet står overfor nå?

– Vi er i en fase nå hvor vi opplever sterk etterspørsel etter vårt produkt Grid Vision, spesielt i Europa og USA. Vi har historisk hatt mesteparten av våre inntekter i Norge, men dette vil i tiden fremover gradvis endre seg, drevet av kontrakter med flere av de største nettselskapene i verden. Vi må derfor sørge for å skalere opp selskapet til å holde tritt med denne etterspørselen, spesielt internasjonalt.

– Hvordan skal dere skalere opp, da?

– Siden vi har nådd tregangeren på ordreinngang på Grid Vision i år i forhold til i fjor, må vi nå oppbemanne. Vi holder på å lande budsjettene for neste år, men kan ikke utelukke at vi vil vokse med 30 prosent i antall ansatte, forteller han.

Det vil si mer enn 30 nyansettelser i tillegg til dagens stab på totalt 110 ansatte.

Bache tror ikke det vil bli noe problem å ha gründer og tidligere sjef Knut H. Johansen i bedriften.

– Det blir veldig bra. Han er tydelig på at han ikke skal bli en sjuende far i huset, men skal ha en aktiv rolle i styret. Det er en styrke for selskapet.

I sommer gikk eSmart Systems, som har hovedkontor i Halden, sammen med Verico i Stavanger, et selskap som leverer tjenester og løsninger innen Asset Information Management (AIM) til energibransjen. Kombinert hadde de to selskapene en omsetning på 111 millioner kroner i 2020 og 110 ansatte i Sverige, Tyskland, Nederland, Storbritannia, Sri Lanka og USA.

Bache har startet i sin nye jobb i dag, 1. november.