– Vi styrer mot kraftunderskudd i Sør-Norge samtidig som Europa skriker etter energi. Dette skjer samtidig som Europa skal gjøre seg mindre avhengig av russisk gass, og resultatet er at prisen på energi går i taket. Vi må øke tilbudssiden nå, sier konsernsjef Svein Tore Holsether i Yara.

Holsether er bekymret over utslaget de økte energiprisene også har for matforsyning og sikkerhet. Å få opp tempo på kraftutbyggingen vil både gjøre oss mindre avhengig av russisk gass, sikre arbeidsplasser i industrien og maten på bordet, ifølge Holsether.

Det raskeste myndighetene kan gjøre, er et storstilt program for energieffektivisering som nesten umiddelbart kan frigjøre mye kraft mens vi bygger ut ny fornybar kraft, mener Yara-sjefen.

Det virkelig store potensialet, ligger i vindkraft til lands og til havs, og tempoet i utbyggingen av mer fornybar kraft må økes betraktelig, slår han fast.

Han peker på at tiden fra et prosjekt søkes om til det realiseres, kan ta fem-seks år for vindkraft, seks-åtte år for vannkraft, og at det tidligst kommer havvind på markedet rundt 2030.

– Disse prosessene må gå vesentlig raskere, sier han.