Fredag presenterte Statistisk sentralbyrå tall for utenrikshandelen for første halvår. Her er også tall for hvor mye Norge eksporterer og importerer av strøm, målt i kroner.

I årets seks første måneder har Norge eksportert strøm for til sammen 18,5 milliarder kroner.