Regjeringen vil øke tilbudet av fastpris-avtaler ved å endre på grunnlaget for grunnrenteskatten. Derfor må vi ta det aller mest grunnleggende først:

Koblingen mellom grunnrenteskatt og fastpris-avtaler ligger i at vannkraft-produsentene i dag må betale grunnrenteskatt ut i fra spotpris - og ikke ut i fra det de faktisk får betalt.

Hovedpoenget i det nye forslaget, er at kraftprodusenter skal kunne inngå fastpris-avtaler, og betale grunnrenteskatt ut i fra kontraktspris og ikke spotpris.