Lokalpressen skriver at kommunestyremøtet mandag ble preget av sterke følelser, høy temperatur og heftig diskusjon.

Det har det også vært i forkant. Da det ble kjent at Nore og Ringerikskraft hadde inngått en fusjonsavtale vakte det bestyrtelse i deler av Numedal.