Lokalpressen skriver at kommunestyremøtet mandag ble preget av sterke følelser, høy temperatur og heftig diskusjon.

Det har det også vært i forkant. Da det ble kjent at Nore og Ringerikskraft hadde inngått en fusjonsavtale vakte det bestyrtelse i deler av Numedal.

Ikke minst har det falt Uvdal Kraftforsyning tungt for brystet. De mente Nore burde fusjonere med dem i stedet for å selge arvesølvet til Ringerikskraft. Uvdal leverte i januar et konkret tilbud om at de to kunne slå seg sammen, noe Nore avviste.