Med klimaforpliktelser og krig i Ukraina er det et voldsomt press fra særlig EU for å flytte energibruken fra fossilt til fornybart. På Statkraft-konferansen torsdag kom det imidlertid klart fram at det slett ikke er så enkelt.