I overgangen mot det fornybare samfunnet blir det en hard kamp om å sikre seg de beste hodene. Blant temaene som ble debattert på ONS (Offshore NS), var hvordan den grønne omstillingen også innebærer at energibransjen må gjøre endringer i kultur - for å sikre seg essensiell arbeidskraft. Påstanden er at hvis man ikke også omstiller seg som selskap, risikerer man å tape kampen om talentene.

Under ONS la Tone S.