Det viser nye anslag som regjeringen har gjort, på forespørsel fra stortingsrepresentant Kari Elisabeth Kaski (SV).

Regjeringen presenterte en tilsvarende beregning i juni, men siden gang har fremtidsutsiktene i kraftmarkedet forandret seg kraftig.

Både det forbrukerne må betale og omfanget av strømstøtten har gått kraftig opp.

Staten tar mer enn halve regningen

Regjeringens siste anslag for NO2 - altså prisområdet som strekker seg fra Buskerud til Hordaland - viser at den totale strømregningen for en husholdning med standard strømforbruk vil ende på 73.240 kroner i 2022.

Men strømstøtten vil dekke 40.260 kroner av dette, slik at det forbrukeren faktisk må betale vil utgjøre 32.890 kroner.

– Strømprisene har vært betydelig høyere enn forventet da støtteordningene ble vedtatt, noe som innebærer at utgiftene for staten har vært større enn forutsatt, skriver olje- og energiminister Terje Aasland i brevet til Kaski.

Over 40 milliarder i støtte

Beløpene for prisområdene NO1 (Østlandet) og NO5 (Vestlandet) er tilnærmet identisk. Anslaget viser at strømkostnaden for et standard forbruk i disse områdene vil ende på 68.560 kroner i 2022.

Regjeringen bidrar her med 36.460 kroner i støtte, slik at det standard-kunden faktisk må betale ender på 32.100 kroner.

Regjeringens siste beregning er strømstøtten til privatkunder vil koste staten 34,8 milliarder kroner.

– Dette er en økning på 17,9 mrd. kroner fra anslaget i revidert nasjonalbudsjett, skriver Aasland.

I tillegg strømstøtten til private kommer andre støtteordninger, blant annet strømstøtte til landbruk, veksthus, organisasjoner og studenter. Disse ordningene summer seg til 5,9 milliarder kroner.

Total vil regjeringen dermed bruke 40,7 milliarder på ulike strømstøtte-ordninger i 2022.

– Regjeringen vil komme tilbake med oppdaterte anslag for bevilgningsbehovet i 2023 i statsbudsjettet, skriver Aasland.