Russlands invasjon i Ukraina og tiltakene som er satt i verk for å redusere avhengigheten av russisk gass, har ført til at fornybart grønt hydrogen nå regnes som et levedyktig alternativ på lang sikt, ifølge Recharge.