Regjeringens forslag til regelverk for deling av solstrøm på taket mellom flere bygg vil i praksis fortsette å begrense utbyggingen av solkraft i Norge, selv om formålet med ordningen er å øke produksjonen av solenergi, advarer solenergibransjen. Det kom frem i en sak på Europower.

Et eksempel på hvordan dagens regelverk gjør det vanskelig å bygge ut solkraft i Norge finner vi nord for Trondheim, i Sveberg næringspark i Malvik.