I en melding fra de tre energiselskapene Trollfjord, Andøy Energi og Nordkraft heter det at de har innledet fusjonssamtaler. Dette begrunnes med at energibransjen er inne i en periode med store endringer som følge av elektrifisering og digitalisering av samfunnet generelt, og at dette vil kreve sterke og solide kompetansemiljøer med fokus på løpende drift, investeringer og utvikling.