Denne uken kom varselet om produksjonsavgiften for vindkraft blir innført fra 1. juli. Fra neste uke må altså produsentene betale 1 øre/kWh i avgift.

Som alle andre skatter er avgiften et resultat av en politisk prosess. Stortingsvedtak om å øke skattene for vindkraften, forslag fra regjeringen, høring med protester, fremleggelse og nye protester.

Siste slag sto i forbindelse med statsbudsjettet i høst.