Denne uken ble årsrapporten fra GNP Energy, med hovedeiere Glenn Nøstdahl og Arne Fredly, omsider lagt frem. Konsernsjef Gisle Sveva forteller Europower at det store tapet i fjor har gjort at de har gått noen ekstra runder med revisor for å kvalitetssikre tallene.

I forbindelse med tidligere utsettelser av fremleggelsen, er det annonsert et tap på 120 millioner kroner. GNP Energy har ifølge Sveva vært gjennom større strukturelle endringer både i organisasjonen og i tjenestetilbudet.