– Vi oppfordrer den norske regjeringen til å revurdere situasjonen og ikke innføre eksportrestriksjoner, skriver de tre systemoperatørene.

Dette er selskapene som har samme funksjon som Statnett har i Norge, henholdsvis Svenska Kraftnät i Sverige, Energinet i Danmark og Fingrid i Finland.

– Selv om vi forstår behovet for å sikre forsyningssikkerheten, er vi samtidig dypt bekymret over at den foreslåtte kapasitetsreduksjonen ser bort fra fordelene ved å holde grensene åpne. Man ser ikke ut til å erkjenne at det er gjennom et velfungerende marked at forsyningssikkerheten sikres mest effektivt, skriver de tre TSO-ene.

Uttalelsen er offentliggjort av Energinet. I Norge var Energiteknikk første norske medium som omtalte saken.

– Et mareritt

Statnett har ikke sendt ut noe formell synspunkt på eventuelle eksportreguleringer, men på Arendalsuka var Statnett-sjef Hilde Tonne svært klar i talen:

– Marerittet er hvis vi på kort sikt ender opp med dårlige løsninger basert på misforståelser, ikke faktabaserte vurderinger, hvor vi for eksempel presser frem eksportrestriksjoner som igjen presser frem importrestriksjoner. Da sitter vi med en mye større risiko enn hva vi har, hvis vi er solidariske med Europa, og bruker energisystemet som det er ment å brukes, sa Tonne - gjengitt av Montel.

RME har ennå ikke svart

Europower har tidligere kartlagt hvordan den norske regjeringen i små drypp forteller hva de planlegger.

10. august ba regjeringen NVE/RME om å greie ut hvilke muligheter Norge har til å regulere krafteksporten - uten å bryte internasjonale forpliktelser.

NVE/RME hadde frist på seg til 16. august å svare, men svaret lar vente på seg. Europower får opplyst fra NVE at vurderingene vil bli sendt i dag mandag - en uke på overtid i forhold til fristen.

– Vil inspirere andre land

Budskapet fra systemoperatørene i Sverige, Danmark og Finland er utvetydig, de mener at norsk eksportregulering vil kunne bli starten på en uheldig utvikling.

– Dersom eksportrestriksjoner skulle tillates under dagens europeiske regulering, frykter vi at det kan inspirere andre land til å vurdere lignende restriksjoner. Det vil gi en mye større negativ effekt, både på det nordiske og det europeiske markedet, skriver de.

Selv om det ikke er avklart hva den norske regjeringen vil foreslå, har de vært tydelige på at eventuelle reguleringer ikke innføres av hensyn til norske strømpriser - men for å opprettholde forsyningssikkerhet i perioder med svært lav vannstand.

Først var beskjeden at eksportrestriksjonene skulle innføres i løpet av en uke, men statsråd Terje Aasland har til Europower moderert dette. Saken vil komme i løpet av høsten, og vil bli sendt ut på høring.