Kl 20.08 19.10: Saken er oppdatert med at Europower erfarer at Meløy Energi betaler opp til 50.000 kroner i kompensasjon.

I vår ble det kjent at nærmere 800 kunder i Sør-Norge rakk å sikre seg et lukrativt fastpristilbud på 126 øre/kWh fra strømselskapet Meløy Energi – etter at tilbudet ved en feil ikke ble fjernet fra selskapets nettsider. Det kunne NRK melde.

Nå har Meløy Energi sendt en e-post til fastpriskundene der selskapet forklarer at dersom de ikke får avviklet fastprisavtalene til 126 øre/kWh, så «...vil Meløy Energi etter all sannsynlighet ikke overleve mer enn noen få måneder til.» Den samme informasjonen er lagt ut på hjemmesiden til Meløy Energi.

Derfor blir disse kundene tilbudt en éngangsutbetaling basert på kundens forventede, årlige normalforbruk og resterende løpetid på avtalen- som kompensasjon for å akseptere overgang til en spotprisavtale.

Etter det Europower erfarer, varierer kompensasjonsbeløpet på mellom 2000 og 50.000 kroner.

– Har drøftet med Forbrukerrådet og Forbrukertilsynet

Til Europower bekrefter daglig leder Børge Erlend Skaret Selstad at tilbudet sendes ut til kundene som har fastpris denne ettermiddagen – og at størrelsen på kompensasjonen varierer.

– Det stemmer, kundene har ulikt forbruk, ulik løpetid og ulike priser ettersom når avtalen ble inngått. Det er den modellen vi har lagt oss på. Dette har vi drøftet med både Forbrukertilsynet og Forbrukerrådet. Begge disse anser at kundene blir godt ivaretatt når vi gir dem dette tilbudet. Vi har fått et sitat fra seksjonssjef Tonje Drevland i Forbrukertilsynet som vi får bruke i dialogen med kundene, sier han.

Dette er formuleringen som Drevland siteres på i e-posten som går ut til Meløy Energis kunder;

«Forbrukertilsynet har ingen anbefaling til kundene på om de bør akseptere tilbudet eller ikke – dette må den enkelte kunde ta stilling til om er ønskelig eller ikke. Forbrukertilsynet har imidlertid hatt tett og god dialog med Meløy Energi AS om tilbudet som fremsettes, og vi anser at kundene blir godt ivaretatt ved at selskapet gir kundene dette tilbudet.»

– Var det viktig for dere å ha med legitimiteten fra Forbrukertilsynet?

– Vi ønsker å opptre korrekt, det er det som er driveren. Vi ønsker å få til en løsning som ivaretar kunden - og samtidig redde selskapet, sier han.

– Så hvis alle fastpriskunder går med på dette, så overlever dere?

– Det er et tilbud vi har lagt frem for å overleve. Får vi mange nok med, overlever vi. Om vi må ha med alle, er for tidlig å si.

– Hva tenker du om utsikten til konkurs?

– Det er for tidlig å si noe om. Dette er et av tiltakene som vi iverksetter.

Oppbemanner på kundeservice

Meløy Energi regner med at pågangen fra kunder kommer til å bli stor i forbindelse med utsendelsen.

«Vi venter stor pågang på telefon og e-post i dagene fremover. Vi har økt bemanningen for å svare ut henvendelser, men det vil allikevel kunne være noe ventetid spesielt på telefon», skriver selskapet på egne sider.

Kundene har frist til 26.10 å akseptere tilbudet.