Mens døgnprisen i Sør-Norge i dag onsdag er 158 øre/kWh, faller den til 54 øre på torsdag.

Går vi over til timepriser ser vi at det vil bli ekstremt billig midt på dagen. Fra klokka 10 til 17 er prisen aldri over 7 øre/kWh. Aller laveste timepris er fra 15 til 16 da prisen er 3,3 øre/kWh i hele Norge.

Det er første gang på lenge at strømprisen blir den samme i Sør-Norge og Nord-Norge. Men det bare snakk om noen timer. På kvelden stiger prisen i Sør-Norge på nytt, og legger seg rundt 130 øre i kveldstimene.

54 øre/kWh er den laveste døgnprisen i Sør-Norge siden søndag 3. oktober da døgnprisen var 48 øre.

Ser vi på timepris er 3,3 øre/kWh den laveste prisen siden søndag 7. november. Da snek det seg inn én enslig time midt på natta med svært lav pris på 2,8 øre.

Vind og helligdag

Det er to forklaringer på den svært lave prisen. Den første er at det er helligdag i store deler av Europa. Med unntak av Sverige er Kristi Himmelfartsdag rød dag i de fleste land vi er tilknyttet til. Fridag innebærer at strømforbruket til næringslivet går ned.

Den andre årsaken er kraftig vind over Europa. Den tyske vindkraften vil i morgen ligge tre ganger høyere enn normalen, og det samme gjelder Danmark.

Minuspriser

Midt på dagen i morgen er det null-priser og negativ strømpris i flere land. Laveste timepris er i Belgia med minus 40 euro/MWh i én time. Laveste pris i Tyskland og Danmark er minus 4 euro/MWh.

Men på samme måte som i Norge, stiger prisene i Europa utover kvelden når vinden stilner. I Tyskland går prisen fra null til 168 euro/MWh i løpet av fire timer.