Stranda Energi, som ligger på Sunnmøre, er i samtaler om hvorvidt Stranda Energi skal bli en del av et større kraftselskap. Stranda Energis kraftproduksjon kommer fra tre ulike kraftverk som til sammen produserte rundt 55 GWh i 2019.

Det lokale kraftselskapet er 100 prosent eid av Stranda kommune. Ordfører i kommunen, Jan Ove Tryggestad, forteller at det nå foregår forhandlinger og samtaler med flere større kraftselskaper.

– Vi er i en prosess der salg er et av flere alternativer, sier Tryggestad til Europower.