Kommentar: Dette er en kommentar som gir uttrykk for skribentens analyser og synspunkter.

Energi- og miljøkomiteen på Stortinget har nylig behandlet to forslag som handler om å redusere den norske krafteksporten.