– Solide økonomiske resultater og kundevekst legger et godt grunnlag for vårt arbeid med å gjøre Trøndelag klimanøytralt og digitalt, sier konsernsjef Christian Stav i en pressemelding.

Lite nedbør, samt rehabilitering og bygging av nye kraftstasjoner gjorde at kraftproduksjonen falt fra 2 287 GWh i fjor til 1 766 GWh i år.

Kraftprisene er høyere i år enn i fjor, men i og med at selskapet har sikret deler av kraftproduksjonen svinger ikke resultatene i takt med kraftprisene.

Kundevekst og nytt forretningsområde

– Første halvår 2021 var preget av betydelig vekst og utvikling og det er særlig gledelig at vi får stadig flere kunder i en krevende tid, fortsetter Stav.

Selskapet leverer nå strøm til over 84 000 kunder. Det forventes også vekst i det nye forretningsområdet energitjenester, som blant annet omfatter energirådgivning, solanlegg og elbil-ladere. Også antall fiberkunder vokser.

Ny kraftstasjon på gang

Milliardutbyggingen av ny kraftstasjon i Nedre Fiskumfoss fortsetter. Den nye kraftstasjonen vil årlig produsere fornybar energi til 50 000 trøndere.

NTE-konsernet avlegger det offisielle regnskapet etter IFRS, hvor urealiserte verdiendringer på kraftkontrakter inngår. Konsernets resultat etter skatt etter IFRS ble 38 millioner kroner første halvår, mot 279 millioner kroner samme periode i fjor. Årsaken til endringen er svingninger i kraftprisen.