Statnett la frem sine fem forslag til mulige tiltak ved en særdeles anstrengt kraftsituasjon (SAKS) fredag, på en meget godt besøkt pressekonferanse.

Hilde Tonne understreket på konferansen at de tiltakene som nå er sendt over til NVE, handler om en situasjon som er usannsynlig; at vi må rasjonere på strømmen i Sør-Norge.

– Nå er vi i gult i deler av Sør-Norge, da er spennet fra 5 til 20 prosent.