Mellom 27. september og 18. november vurderte Statnett kraftsituasjonen for Sør- og Vestlandet som «stram», mens resten av landet var vurdert til «normal». Siden midten av november har altså Statnetts vurdering av kraftsituasjonen for hele landet vært «normal».

Statnett baserer seg på en analyse om hvor sannsynlig det er at vi må rasjonere strøm i Norge. «Normal» situasjon tilsier at det er mindre enn fem prosent sannsynlig for at det må innføres rasjonering.

Statnett ser ikke bare på vannmagasiner i sine vurderinger av kraftsituasjonen.