Den 54 kilometer lange kraftlinjen mellom Skaidi og Hammerfest skulle elektrifisere LNG-anlegget på Melkøya og gassfeltet Wisting i Barentshavet. Prisen er rundt to milliarder kroner.

Statnett mener byggingen må fullføres fordi planen om elektrifisering av Melkøya fortsatt er aktuell og dermed rettferdiggjør at ledningen bygges ut, melder NRK.

Både Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Høyre, Frp og SV i Hammerfest er enige i at kraftlinjen er nødvendig, selv om Wisting-feltet er utsatt, men Statnetts beslutning møter motstand hos reineiere.

– Min klare tanke er at en kraftledning ikke bør bli slik den er planlagt. Etableringen betyr ganske mye for reindriften. Den vil komme i direkte kontakt med veldig viktige områder i vårt reinbeitedistrikt, sier reineier Nils Mikkelsen Utsi.

Han er uenig i Statnetts argumentasjon og ønsker seg heller en sjøkabel, noe Statnett mener blir for dyrt.

(©NTB)