Statkraft mener regjeringen bør prioritere å plassere kommende havvindparker i områder med sterkt nett og nær markeder som har stort behov for fornybar kraft.

Det kommer fram i en høringsuttalelse til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i forbindelse med arbeidet med å finne havområder for utbygging av vindkraft i Norge.

I uttalelsen tar Statkraft også til orde for å starte planlegging av havvindparker i Norge som bare er knyttet til utlandet.

Statkraft har tidligere flagget interesse for å bygge ut havvind både i Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord med Aker Offshore Wind og henholdsvis BP og Engie og EDPR.