I starten av juli presenterte regjeringen sitt forslag for å øke tilbudet av fastpris-avtaler. Hovedgrepet er at når kraftprodusenter inngår slike avtaler skal de betale grunnrenteskatt ut i fra oppnådd pris, og ikke ut i fra spotpris slik som i dag.