Døgnprisen for strøm, før avgifter og nettleie, ligger på 1,81 kr/kWh i Sør-Norge søndag, viser foreløpige tall fra Nord Pool.

Dette er den laveste strømprisen for de tre prisområdene NO1, NO2 og NO5 siden 24. april, søndag for to uker siden.

I Midt-Norge (NO3) og Nord-Norge (NO4) går døgnprisen litt opp fra de ekstremt lave nivåene lørdag, og blir liggende på mellom 13 og 14 øre/kWh.

25 ganger dyrere i sør som i nord

Selv om prisdifferansen søndag ikke er så ekstrem som i dag, er det likevel på det mest 25 ganger så dyr strøm i Sør-Norge som i resten av landet. Det er i søndagens første time, når prisen i Sør-Norge er 1,99 kr/kWh, mens prisen i Tromsø ligger på 7,9 øre/kWh før avgifter og nettleie.

De høye prisforskjellene internt i Norge har lenge vært et omstridt tema. Knut Lockert i Distriktsenergi gjentar på Twitter i helgen budskapet om at flaskehalsene mellom Sør- og Nord-Norge må reduseres.

Som regel er det Tyskland eller England som har de høyeste strømprisene. Men søndag er det Sør-Norge som topper den tabellen, viser Nord Pool-dataene.

Av de tre prisområdene i Sør-Norge, er det Vestlandet (NO5) som oftest topper strømtabellen for Nord-Europa. Søndag blir faktisk sjuende gangen i år, at regionen har Nord-Europas høyeste strømpriser. Europower sammenlikner da prisene som er tilgjengelige via Nord Pool: Skandinavia, Finland, Baltikum, Tyskland, Be-Ne-Lux, Frankrike, Østerrike og England.

At områder i Sør-Norge topper prislistene er sjelden kost. I hele 2021 var Vestlandet på europatoppen ti ganger til sammen, mens Sørøst-Norge (NO1) toppet seks ganger. I 2020, da strømprisene i Norge var svært lave, var Sør-Norge aldri på tabelltoppen. I 2019 var de tre prisområdene i Sør-Norge dyrest i Europa 13 dager – men England er ikke med i statistikken så langt tilbake i tid. Opptellingen for 2019 er derfor sannsynligvis misvisende.

Dyrere enn England i ni dager på rad

Hittil i år er det Frankrike som hyppigst har hatt den høyeste døgnprisen, før avgifter og nettleie.

De som husker tilbake til nyttår, vil minnes at Sør-Norge toppet Europa-tabellen både i romjula og i de tre første dagene i år. Også i påskehelga var Sør-Norge dyrest i tre dager på rad, med Vestlandet marginalt foran NO1 og NO2 på tabellen. Så gjentas altså dette søndag.

Tabelltoppen inntas etter at Sør-Norge den siste uka har ligget over England i døgnpris. Nå har Sør-Norge hatt høyere pris enn britene i ni dager på rad. Det har ikke skjedd tidligere. Av de 227 dagene som er tilgjengelig på Nord Pool med pris for Sør-Norge og England, er det bare 21 dager til og med nå, at Sør-Norge har vært dyrere.

Grafikken viser differansen mellom døgnprisen i NO1 og UK, målt i euro/MWh.

Made with Flourish