Selskapet, som fra før er den største aktøren innen småkraftverk i Europa, eier dermed nå til sammen 199 kraftverk med en samlet produksjon på over 1,7 TWh.

I pressemeldingen som er sendt ut onsdag om kjøpet av de 22 verkene fra svenske Tekniska Verken, er det ikke oppgitt noen kjøpssum.