Av Jan Ove Øksendal, Småkraftkonsulent AS

Dette er et debattinnlegg som står for artikkelforfatterens regning.

Energi er en særdeles etterspurt vare for tiden. Småkraftbransjens interesseorganisasjon, Småkraftforeninga, har gjort beregninger som viser at potensialet for ny småkraft kan være så høyt som 16,7 TWh. Det er tall som virkelig monner, og kan til overmål realiseres raskt dersom politikerne ønsker det, med etter måten små konsekvenser for omgivelsene. Den største hindringen har vært saksbehandlingskapasiteten i NVE. Der har det som kjent vært nærmest full stopp de siste 2–3 årene. Pengemangel skal være årsaken.

I juni dette året ble NVEs fremtidige prioriteringer i konsesjonssaker publisert på hjemmesiden deres. For småkraftbransjen ble det en gedigen nedtur. Etter å ha ventet håpefullt i måneder og år på en lovet forbedring i form av en omorganisering, opplevde bransjen å bli flyttet fra bokstavelig talt den grønne gren og ut i det ytterste mørke. Store deler av småkraftbehandlingen havnet i «rød sone». Resten ble ikke nevnt.

NVE skal etter eget utsagn heretter prioritere vilkårsrevisjoner, EUs vanndirektiv, regulerbar kraft og oppgradering av større kraftverk. Mini- og mikrokraftverk, fritakssøknader og oppgraderinger av småkraftverk prioriteres ned. Riktignok sier NVE at slike søknader skal tas «innimellom» alt det andre de holder på med.

Statsråden har siste uken svingt pisken og befalt NVE å få opp farten og opprette hurtigspor for behandlingen av nettkonsesjoner. Det kan være en god idé, i dette tilfellet for nettsøknader. NVE har allerede slike hurtigspor, eksempelvis for søknader om midlertidig senkning av magasiner under LRV. Det funker helt utmerket.

Så hvorfor ikke overføre denne modellen til for eksempel småkraftsøknader? Det er liten tvil om at potensialet for effektivisering er stort. Konsesjonsbehandlingen av småkraft har med årene ballet på seg jevnt og trutt, og har etter hvert antatt absurde proporsjoner. Det skytes spurv med kanoner.

Skulle det vise seg at dette ikke lar seg gjennomføre, så bør det snarest gjøres en vurdering i de rette instanser om NVE i fortsettelsen skal stå for konsesjonsbehandling av småkraft. I sin egen prioriteringsliste har de allerede langt på vei fraskrevet seg ansvaret.

Det finnes mye god kompetanse ute i fylkeskommunene og kommunene som uten store problemer kan overta denne jobben.

Det er ingenting så langt som tilsier at det blir mer «innimellomtid» i NVE i tiden som kommer.