Kina slipper ut enorme mengder klimagasser, rundt 30 prosent av verdens totale utslipp. Mye av dette skyldes kullkraften. Fortsatt utgjør kullkraft og andre fossile energikilder nærmere 70 prosent av landets energiforsyning.