I juni ble det kjent at fornybar-profilen Ivar Slengesol - som var med å etablere Eksportkreditt Norge – forlater selskapet for å «bli med i et børsnotert selskap med globale operasjoner for å bygge en ny forretningsenhet for fornybar energi og relaterte segmenter», som han skrev på LinkedIn.

Til Europower letter Slengesol nå på sløret hva den nye jobben er. Han går til det børsnoterte seismikkselskapet TGS, der han skal være med på å lede en ny satsing på fornybar data og innsikt.

– TGS har nylig satt som ambisjon å bli den ledende globale tilbyderen av energidata og -innsikt som støtter beslutningsprosesser gjennom hele energiverdikjeden. Jeg skal ha resultatansvar for den østlige halvkule i den nye forretningsenheten, sier han. Tittelen blir VP New Energy Solutions - Eastern Hemisphere.

Bred eksponering

Det har gått ni år siden han var med på å starte Eksportkreditt, der han i flere år var utlånsdirektør for fornybar energi og industri. Før det var han to år i en liknende rolle i Eksportfinans. Slengesol har også etablert Shells fornybar-satsning i Norge og ledet et havvindselskap med Scatec og Grieg Gruppen som eiere. De siste par årene har han jobbet som direktør for strategi og forretningsutvikling i Eksportkreditt.

– Det siste tiåret har jeg hatt liknende roller med ansvar for fornybar energi kunder og transaksjoner globalt. De siste årene har jeg også jobbet med strategi og forretningsutvikling på tvers, sier han.

Dette har resultert i mye viktig kunnskap, mener han.

– Det har vært bred eksponering til ulike selskaper, ulike bransjesegmenter og teknologier, og ulike land. Utsynet fra Eksportkreditt gir et godt overblikk over markedsutviklingen, i Norge og globalt.

– Blir det rart å forlate Eksportkreditt?

– Ja, men det er en tid for alt. Nå skjer det jo en endring her i huset. I dag 1. juli blir Eksportkreditt og Giek slått sammen til en ny organisasjon som skal hete Eksportfinansiering Norge, som tilbyr både lån og garantier. Så de dyktige folkene som inntil i går var mine kolleger starter også en ny reise, sier Slengesol.

Da tilbudet om jobben i TGS kom, grep han sjansen.

– Jeg fikk et veldig interessant tilbud om denne nye rollen der man skal bygge opp en ny, global satsing innen et område jeg er sikker på vil være et vekstområde – data, innsikt og relaterte løsninger for fornybar energi. Det var en mulighet jeg ikke kunne takke nei til. Her får jeg kombinert min passion og erfaring innen to ting; fornybar energi og det å bygge opp nye forretningsområder.

Seismikkbibliotek

Det nye satsingsområdet til TGS springer ut fra dagens kjernevirksomhet. Og dagens seismikkbiblioteker skal suppleres med data om sol og vind – både landbasert og til havs

– Nå skal vi bygge opp en ny virksomhet gjennom oppkjøp, organisk vekst og partnerskap.

I mai meldte TGS at det har kjøpt opp det UK-baserte konsulentselskapet 4C Offshore Ltd., som blant annet tilbyr data og analyse for havvindbransjen.

Slengesol tror man fremover vil se store endringer i betydningen av hvordan man genererer, prosesserer og bruker data.

– Data vil bli viktigere og viktigere for utvikling av gode prosjekter, og ikke minst for drift av gode prosjekter. Jeg tror vi vil se store endringer innen data og relaterte digitale løsninger for fornybar energi de neste ti årene, sier han.

Slengesol starter i sin nye jobb i dag.