Nå har Salten Kraftsamband (SKS) levert sine tall for 2021. Og det er i alle fall klart at pilene peker oppover for kraftkonsernet med hovedkontor i Fauske i Nordland.

– Den korte kommentaren er at resultatene er så mye bedre enn 2020. Kraftprisen her oppe i Nord-Norge i fjor var gjennomsnittlig 36 øre. Med tanke på det sammenliknet med resten av landet, er det jo ikke så ekstremt høyt. Det ligger veldig mye arbeid internt bak de tallene, så organisasjonen har levert veldig, veldig godt – med tanke på at hele 2021 var jo corona og det kom nye regler med kort varsel, vi har hatt folk alene i dag- og ukevis alene på kraftverk og folk på hjemmekontor – som resten av Norge, sier administrerende direktør Liina Veerme til Europower.