Europower skrev tirsdag at NVE har hatt ny dialog med kraftforsyningens beredskapsorganisasjon (KBO). NVE mener det ikke er fare for omfattende strømbrudd i Norge som følge av et cyberangrep – så fremt aktørene i bransjen faktisk følger reglene.

Elvia bekrefter at selskapet har innført strengere sikkerhetsrutiner. Kommunikasjonssjef Morten Schau forklarer at tiltak ble innført kort tid før invasjonen, fordi det da ble registrert generelt høyere cyberaktivitet.

– Noen ble innført rett etter. I forkant av invasjonen ble det lagt mer konkrete planer, rutiner ble gjennomgått og en rekke tester av strakstiltak ble gjort, forklarer Schau.