Tall fra Nord Pool viser at eksporten fra Russland til Finland gikk i null fra klokka 6 lørdag morgen. De siste timene i forkant var det også bare marginal flyt.

– Vi er tvunget til å stanse elektrisitetsimporten fra og med 14. mai, opplyser RAO Nordic, som er et datterselskap av det statlige russiske energiselskapet Inter RAO.

– RAO Nordic er ikke lenger i stand til å betale for elektrisiteten som importeres fra Russland, heter det videre.

Det statlige selskapet som opererer elektrisitetsnettet i Finland, Fingrid, reduserte i forrige måned importen av elektrisitet fra Russland som en reaksjon på landets krigføring i Ukraina.

Fingrids sjef Jukka Ruusunen sa da at Finland var forberedt på full stans i strømimporten fra Russland.

– Finland er ikke avhengig av å importere elektrisitet fra Russland, la han til.

Statistikk fra Nord Pool fra desember og ut april viser at Russland har eksportert mellom 0,7 og 1 TWh med strøm til Finland i hver av disse fem månedene. Det finske forbruket var 8,9 TWh i desember, og nede i 6,6 TWh i april.

10–12 prosent av strømmen som forbrukes i Finland, kommer fra den russiske mellomlandsforbindelsen.

Made with Flourish

Kuttet innebærer likevel ingen krise, ifølge Fingrid fredag.

– Mangelen på import fra Russland vil bli kompensert ved å importere mer elektrisitet fra Sverige og ved å produsere mer elektrisitet i Finland, sier Fingrids visepresident Reima Päivinen i en pressemelding.

Mulig kutt til Estland – men ny strøm på vei

Ifølge Ruusunen kan Finland også måtte komme til å kutte i eksporten av elektrisitet til Estland. Ifølge statistikken til Nord Pool tilsvarer denne eksporten i år alene 80 prosent av hva Finland importerer fra Russland.

Finland har også ny elektrisitet på vei inn i strømnettet. 2 GW vindkraft er ventet å bli koblet til nettet i løpet av året. Ferdigstillelsen av den nye kjernekraftreaktoren Olkiuloto 3 er derimot forsinket nok en gang. Det nyeste anslaget er at reaktoren vil være i full produksjon i september. Da vil reaktoren alene levere om lag 1 TWh månedlig – altså mer enn det som er normal import fra Russland.

Mulig gass-kutt

Finland importerer også gass fra Russland, men er ifølge den finske avisa Iltalehti advart om at det kan bli full stans også i disse leveranse.

President Vladimir Putins talsmann Dmitrij Peskov avviste fredag saken i Iltalehti som uriktig og understreket at russiske Gazprom er en pålitelig leverandør.

Mesteparten av gassen som benyttes i Finland kommer i dag fra Russland, men den russiske gassen dekker bare for rundt 5 prosent av finnenes energibehov.